Fuldmagt i "apoteket" appen: samtykke og tilbagekaldelse

Når du giver fuldmagt til, at en pårørende eller en anden person, du har tillid til (”fuldmagtshaver”), må anvende apoteket appen på dine vegne, kan denne se dine oplysninger og handle på dine vegne i appen. Du giver derfor samtidig samtykke til, at Danmarks Apotekerforening må behandle de oplysninger om dig, som er beskrevet nedenfor til de nedenfor beskrevne formål, herunder til, at vi må give fuldmagtshaveren adgang til disse oplysninger. 

Samtykket omfatter indhentelse af oplysninger om dig fra eksterne datakilder og videregivelse af oplysningerne til dit apotek som beskrevet nedenfor. 
 
Du kan til enhver tid tilbagekalde din fuldmagt og dermed dit samtykke til, at vi må give fuldmagtshaveren adgang til oplysninger om dig, og til at denne må anvende appen på dine vegne. 

Dette gøres ved at logge på app.apoteket.dk og trække din fuldmagt tilbage eller bede fuldmagtshaveren slette fuldmagten i appen. Tilbagekaldelsen af fuldmagten berører ikke lovligheden af behandlingen eller brugen af appen inden tilbagekaldelsen. 

Bemærk, at din fuldmagt kun gælder den person, du har givet fuldmagten til, og ikke kan videregives til andre.

Sådan fungerer fuldmagten

Fuldmagtshaveren kan skifte mellem sin egen og din bruger øverst til venstre på Assistent siden eller under Indstillinger.

Du kan selv være bruger af appen, og du har ikke færre muligheder i appen, selvom du har givet en fuldmagt til en eller flere personer. Du og fuldmagtshaveren har samme muligheder for at se oplysninger, udføre handlinger og modtage notifikationer.
 
Fuldmagtshaveren kan se appen, hvis du har fået en ny recept, eller lægen har ændret din behandling. Fuldmagtshaveren får besked, hvis notifikationer er slået til. Fuldmagtshaveren kan klikke beskeden væk eller vente, til den forsvinder automatisk efter 30 dage.

Fuldmagtshaveren har mulighed for på dine vegne at oprette faste bestillinger hos dit foretrukne apotek og bede dem bestille medicin hjem til dig. Du kan læse mere herom i forretningsbetingelserne

Fuldmagtshaveren kan oprette og redigere medicinhuskeren på dine vegne, så appen sender en notifikation til fuldmagtshaveren, når det er tid for dig til at tage medicin. Medicinhuskeren anvender oplysninger fra dit medicinkort. Fuldmagtshaveren indtaster selv alle oplysninger om eventuelle håndkøbslægemidler og kosttilskud. 

Oplysninger, der behandles i appen og formål

Hvis du afgiver en fuldmagt til, at en anden end dig selv, må benytte appen på dine vegne, indsamles og behandles følgende personoplysninger om dig: navn, CPR-nr., CTR-saldo og dit foretrukne apotek. 

Hvis du har recepter, viser appen herudover receptoplysninger som medicinens og det virksomme stofs navn, samt hvad medicinen skal bruges til, dosering, lægens navn og generelle receptoplysninger som f.eks. antal udleveringer, behandling start, og om medicinen må substitueres.

Appen viser tillige købshistorik, hvis du har købt medicin på recept indenfor de sidste 2 år.

Appen får oplysningerne om medicintilskud (din CTR-saldo), priser efter eventuelt generelt tilskud og priser på visse typer medicin fra apotekets IT-systemer.

Hvis apoteket skal bestille ikke-lagerholdt medicin hjem til dig, beder vi om en e-mailadresse og et telefonnummer, der kan være dit eller fuldmagtshaverens. Hvis du har faste bestillinger, beder vi ligeledes om en e-mailadresse, et telefonnummer, eventuel adresse/leveringsadresse og betalingsmåde. Når apoteket bestiller en vare hjem til dig eller håndterer en fast bestilling til dig, vil det fremgå af din log på sundhed.dk. Apotekets ekspedition foregår i henhold til gældende lovgivning.

Appen har en funktion for receptfornyelse, hvor praktiserende læge eller speciallæge kan anmodes om at forny recepter uden flere udleveringer. Der er dog en række undtagelser hertil. Bl.a. kan borgere uden en praktiserende læge ikke anmode om at forny recepter elektronisk.

Hvis du selv eller fuldmagtshaveren opretter en medicinhusker på dine vegne, bruger vi dine receptoplysninger og/eller fuldmagtshaverens og/eller dine egne indtastninger om håndkøbsmedicin/kosttilskud.

Appen indeholder tillige oplysninger om udførte og anbefalede vaccinationer fra Det Danske Vaccinationsregister.

Appen indsamler og behandler oplysninger i anonymiseret form til statistiske formål og med henblik på at optimere appens design, brugervenlighed og funktioner.

Danmarks Apotekerforening kan ikke holdes ansvarlig for din medicinering, hvis notifikationer fra medicinhuskeren ikke når frem til din eller fuldmagtshaverens mobil/tablet, eller hvis fuldmagtshaveren eller du selv har indtastet forkerte oplysninger om fx tidspunkter og dosis.

Eksterne datakilder

Appen henter følgende data om dig fra følgende eksterne datakilder:

Kontakt og yderligere information

Appen er udviklet af Danmarks Apotekerforening, som er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i appen. 

Har du kommentarer eller spørgsmål, kan du kontakte:

Danmarks Apotekerforening
Bredgade 54
1260 København
appen@apoteket.dk
Tlf. 33 76 76 00

I ”Behandling af personoplysninger” kan du læse mere om, hvordan Danmarks Apotekerforening indsamler og behandler dine personoplysninger, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. 

Opdateret: 09-02-2022