Samtykke og tilbagekaldelse

Når du aktiverer din brug af apoteket appen, giver du samtidig samtykke til, at Danmarks Apotekerforening må behandle de oplysninger om dig, som er beskrevet nedenfor, inklusive helbredsoplysninger samt CPR-nummer, til de nedenfor beskrevne formål. 

Samtykket omfatter indhentelse af oplysninger om dig fra eksterne datakilder og videregivelse af oplysningerne til dit apotek som beskrevet nedenfor. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette gøres ved at slette din profil i appens indstillinger, klikke på nulstil data og fjern samtykke. Det vil samtidig betyde, at du ikke længere kan benytte appen. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen inden tilbagekaldelsen.

Oplysninger, der behandles i appen og formål

Som led i oprettelsen som bruger i appen indsamles og behandles følgende personoplysninger om dig: navn, CPR-nr., CTR-saldo og dit foretrukne apotek. 

Appen viser herudover:
Hvis du har recepter, viser appen receptoplysninger som medicinens og det virksomme stofs navn og hvad den skal bruges til, dosering, lægens navn og generelle receptoplysninger som f.eks. antal udleveringer, behandling start, og om medicinen må substitueres.

Appen viser udleveringsstatistik, hvis du har købt medicin på recept indenfor de sidste 2 år.

Hvis apoteket skal bestille ikke lagerholdt medicin hjem til dig, beder vi om din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Hvis du har faste bestillinger, beder vi om din e-mailadresse, dit telefonnummer, eventuel adresse/leveringsadresse og din foretrukne betalingsmåde.

Oplysninger om udførte og anbefalede vaccinationer fra Det Danske Vaccinationsregister.

Hvis du opretter en medicinhusker, bruger vi dine receptoplysninger og/eller egne indtastninger om håndkøbsmedicin/kosttilskud.

Appen indsamler statistik i anonymiseret form.

Formålet med behandlingen er, at:

Du har adgang til tilsvarende oplysninger og funktioner for

Du kan skifte bruger øverst til venstre på Assistent siden eller under Indstillinger.

Du kan se det i appen, hvis du har fået en ny recept, eller lægen har ændret din behandling. Du får en besked, hvis du har slået notifikationer til. Du kan klikke beskeden væk eller vente, til den forsvinder automatisk efter 30 dage.

Du har mulighed for at oprette faste bestillinger hos dit foretrukne apotek og bede dem bestille medicin hjem til dig. Du kan læse mere herom i forretningsbetingelserne.

Appen får oplysningerne om din CTR-saldo, priser efter eventuelt generelt tilskud og priser på visse typer medicin fra apotekets IT-systemer. Når apoteket bestiller en vare hjem til dig eller håndterer en fast bestilling til dig, vil det fremgå af din log på sundhed.dk.

Appen viser ikke alle detaljer fra medicinkortet. Du kan se dit fulde medicinkort, inklusiv tidligere recepter, på sundhed.dk.

Du kan oprette en medicinhusker, så appen sender dig en notifikation, når det er tid til at tage medicin. Medicinhuskeren anvender oplysninger fra dit medicinkort, når du tilføjer medicinen. Du indtaster selv alle oplysninger om eventuelle håndkøbslægemidler og kosttilskud. 

Danmarks Apotekerforening kan ikke holdes til ansvar for din medicinering, hvis notifikationer fra medicinhuskeren ikke når frem til din mobil/tablet, eller hvis du har indtastet forkerte oplysninger om fx tidspunkter og dosis.

Eksterne datakilder

Appen henter følgende data om dig fra følgende eksterne datakilder:

Kontakt og yderligere information

Appen er udviklet af Danmarks Apotekerforening, som er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i appen. 

Har du kommentarer eller spørgsmål, kan du kontakte:

Danmarks Apotekerforening
Bredgade 54
1260 København
appen@apoteket.dk
Tlf. 33 76 76 00

I ”Behandling af personoplysninger” kan du læse mere om, hvordan Danmarks Apotekerforening indsamler og behandler dine personoplysninger, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

/Opdateret oktober 2021